pazdera.ch

Dědictví ve Švýcarsku řešte rychle

Neustále upozorňujeme na besedách a různych setkáních s krajany, jak je důležité, v pripade dědictví ve Švýcarsku, se co nejdříve obrátit na někoho z úřadujících právniků, advokatů ci Treuhandbür na švýcarské straně. Je jen omezený počet dnů ode dne smrti k vyřizení celé záležitosti, respektive odřeknutí dědictví.

A je v každém případě třeba nejprve provést ohledání a vyhodnoceni, zda dědictví přijmeme nebo odřekneme (v případe zadluženosti, kterou bychom zdědili a museli vyrovnat dluh).